SÜRGEM Bilgilendirme Kılavuzu

100 Kasa Hesabı Denetimi e-bülten Özel Sayısı

Odamız ve Cumhuriyet Üniversitesi arasında Uygulamalı Eğitim Protokolü imzalandı. 

KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklikler Yapıldı

Mevzuat Sirküleri 2023/136

Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranları Arttırıldı

Mevzuat Sirküleri 2023/133

2024 Yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri İlan Edildi

2023/134

01/07/2023-31/12/2023 Döneminde Uygulanacak Asgari Ücret Desteği ile İlgili Usul ve Esasları Açıklandı

Mevzuat Sirküleri 2023/135

Tevkifat Uygulamaları ve Tevkifatta KDV İadesi