Türkiye'de muhasebe mesleğini en üst düzeyde temsil eden ve ülkemizin en saygın meslek örgütlerinden olan TÜRMOB, 13 Haziran 1989 tarihinde yayınlanan 3568 sayılı meslek kanunu ile hizmetlerine başladığı günden bu yana,

 • Türkiye'de muhasebe mesleğinin uluslararası standartlara uygun ve mesleki etik kurallar çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,
 • Meslek mensuplarını sürekli mesleki eğitime ve gelişime yönlendirmek,
 • Uluslararası meslek kuruluşlarında etkin ve aktif görevler üstlenerek mesleği temsil etmek,
 • Muhasebe mesleğinde uzmanlaşmayı ve kurumsallaşmayı teşvik etmek,
 • Meslek mensuplarına sunulacak hizmetlerde yüksek hizmet kalitesi ve sürekli memnuniyeti sağlamak,
 • Her türlü faaliyette etik değerlere bağlı kalmak,
 • Toplumsal sorunlara duyarlı, faaliyetleri ve yaklaşımlarıyla örnek ve güven duyulan bir meslek örgütü olmak,
 • Tüm süreçlerde, Odalarımızın ve üyelerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayan bir anlayış ve uygulamalar içinde olmak,
 • Etkinliği ve verimliliği yükseltmek üzere teknolojik gelişmeleri izleyerek tüm iş ve hizmet süreçlerine yansıtmak ve uygulamak,
 • Tüm çalışanlarımızda kalite bilincini yerleştirmek,
 • Çalışanlarımızın kurumdan memnuniyetini yükseltmek ve bunun için gerekli çalışmaları yapmak,
 • Üyelerimizin kurumdan memnuniyetini yükseltmek ve bunun için gerekli iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapmak,
 • Kalite bilincini geliştirmek için süreç odaklı çalışmak; sürekli iyileştirme felsefesinin kurumda uygulanmasını sağlamak
 • Paydaşlarımızla güvene ve iş birliğine dayalı iletişim kurarak misyonumuza uygun çalışmalar yapmak,
 • Mesleki konularda kurumsal bilgi ve deneyimlerimizi uluslararası düzeyde paylaşmak; uluslararası düzeyde ilişki içinde olduğumuz kurumlardan elde ettiğimiz bilgi ve deneyimleri iş süreçlerimize, Odalarımıza ve üyelerimize yansıtmak,
 • Toplumsal konulara duyarlı, çevreye saygılı örnek bir kurum olmak; ekonominin bir paydaşı olma sorumluluğu içinde bilgi, görüş ve düşüncelerimizi bilimsel çerçevede toplumla paylaşarak katkı vermek,

İlkelerini benimsemiştir.


Bugüne kadar bağlı olduğumuz ilkeler doğrultusunda, hizmet kalitesini sürekli kılmak, sürekli iyileştirmeyi amaç edinerek kamu yararına ve meslek mensuplarına uluslararası standartlarda hizmet sunmak amacıyla;

 • TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi,
 • TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi,
 • ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi,

ile faaliyetlerimizin her aşamasında hizmet kalitemizi arttırmak için;


Yönetim olarak,

 • Kalite Yönetim Sistemini uygulayacağımızı,
 • Tüm Yönetim sistemimizde sürekli iyileştirme içinde gelişmeye odaklı olacağımızı,
 • Müşteri memnuniyetine her zaman en üst seviyede değer vereceğimizi,
 • Yasal şartlara uyacağımızı,
 • Bilgi Güvenliği standartları şartlarını sağlayacağımızı

Taahhüt ederiz.   


ONAY

YAHYA ARIKAN

GENEL SEKRETER

Tarih: 01.06.2018

Revizyon No: 01