YMM, SMMM ve ÖZEL SMMM Sınavı Kurallarına Uyum

YMM, SMMM ve ÖZEL SMMM Sınavı Kurallarına Uyum

Sınavlarda uyulması gereken kurallar (*) “Sınava Giriş Belgeleri” ile her sınav öncesinde katılımcılara duyurulmaktadır. Bu kurallara uyulup uyulmadığı sınav görevlileri tarafından sınav mahallinde ve zamanında hassasiyetle kontrol edilmektedir. Bu kapsamda, sınavlarda kurallara uymadığı yada kopya çektiği tespit edilen katılımcılar hakkında işlem tesis edilmekte ve bu katılımcıların katıldıkları sınavlar geçersiz sayılarak, “Sınav Yönetmeliği” gereği “(1) yıl süre ile sınavlara alınmamaktadır”. Sınavlara katılacak olan Meslek Mensupları ve Aday Meslek Mensuplarının konuyu hassasiyetle değerlendirmeleri olası mağduriyetlerini önleyebilecektir.


(*YMM Sınav Kurallarını Görmek İçin Tıklayınız

 

(*SMMM, Özel SMMM ve ABC Grubu Sınav Kurallarını Görmek İçin Tıklayınız