Üye Kayıt İşlemleri

Üye Kayıt İşlemleri

 NOT: ÜYE KAYIT FORMU AŞAĞIDA EKTEDİR.

Adı, Soyadı:

Ünvanı:

Doğum Yeri ve Tarihi:

Oda Sicil No:

T.C. Kimlik No:

Vergi Dairesi ve No.’su:

İş Yeri Adresi

 

 

İl/İlçe:

Posta Kodu:

İkametgah Adresi

 

 

İl/İlçe:

Posta Kodu:

Tebligat Adresi

        İş Yeri Adresi                                        İkametgah Adresi

Telefon No (İş):

Telefon No (Ev):

Faks No:

GSM No:

E-posta Adresi:

 

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu beyan eder, Sivas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’na kaydımın yapılmasını arz ederim.

Tarih:......./......./.................                                                                           İmza:                         

EVRAK KONTROL TABLOSU (Bu bölüm Sivas SMMMO tarafından doldurulacaktır).

1 Adet İkametgah Belgesi (e-devlet)

 

1 Adet Nüfus Cüzdanı Sureti (e-devlet)

 

10 Adet Resim

 

TÜRMOB Sınav Sonuç Belgesi

 

TÜRMOB Ödenti Belgesi

 

Oda Ödenti Belgesi

 

1 Adet Kimlik Fotokopisi

 

Cumhuriyet Savcılığı’ndan Sabıkasızlık Belgesi (Resmi Kurum İçin alınacak)

 

  

Evrak Kayıt

Kayıt Alan

Kontrol Eden

 


Adı ve Soyadı:                                                                      İmza:                                                Tarih:......./......./.............

Adı ve Soyadı:                                                                      İmza:                                                    Tarih:......./......./.............

Ekli Dosyalar