Stajı Devam Eden Adaylarda Yurtdışı Dil Eğitimi ve Yüksek Lisans Eğitimi İşlemleri

Stajı Devam Eden Adaylarda Yurtdışı Dil Eğitimi ve Yüksek Lisans Eğitimi İşlemleri

1. Eğitim İçin Yurtdışına Gidenlerden İstenilen Belgeler

   a. Yurtdışına Çıkmadan Önce Sunulacak Belgeler

      - Yurtdışına gitme nedenini belirten dilekçe,
      - Yurtdışındaki okulun süresini ve stajyerin kaydını gösteren belgenin aslı ve yeminli tercümesi,
      - Vize fotokopisi (vize uygulaması olan yerler için),

   b. Yurtdışından Döndükten Sonra Sunulacak Belgeler

      - Yurtdışından dönüşü bildiren dilekçe,
      - Sertifika veya diplomanın yeminli tercümesi,
      - Eğitim alınan kurumdan alınmış eğitimin başlangıç ve bitiş tarihini gösteren belge, 
      - Yurt dışına giriş-çıkışları gösteren pasaport sayfalarının fotokopileri, 


2. Yurtdışında Çalışma (İş Yeri Görevlendirmesi) Nedeniyle Yurtdışına Gidenlerden İstenilen Belgeler

   a. Yurtdışına çıkmadan önce sunulacak belgeler

      - Yurtdışında gitme nedenini anlatan dilekçe,
      - Türkiye'deki iş yerinden alınacak yurtdışı görevlendirme yazısı (Gidiş ve dönüş tarihleri belirtilecektir.) 
      - Yurtdışındaki iş yerinden alınan görevlendirme yazısının yeminli tercümesi (Başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilecektir), 
      - Vize fotokopisi (vize uygulaması olan yerler için),

   b. Yurtdışından döndükten sonra sunulacak belgeler 

      - Yurtdışından dönüşü bildiren dilekçe,
      - Yurtdışındaki iş yerinden alınan çalışma süresini gösteren yazının yeminli tercümesi (Gidiş ve dönüş tarihleri belirtilecektir), 
      - Yurtdışına giriş-çıkışları gösteren pasaport sayfalarının fotokopileri