KISA ÇALIŞMA BAŞVURUSU HK.

KISA ÇALIŞMA BAŞVURUSU HK.

4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu
Madde 21 - (Değişik: 23/01/2008 - 5728 S.K/Madde 504 )
Kurum tarafından, kamu ve özel kesim işyerlerinden iş ve işgücü konularında bilgi istenildiğinde, belirtilen süre içinde bilgi verilmesi zorunludur.
İşverenlerden toplanan bilgiler, Kurum hizmetlerinden başka amaçla kullanılamaz.
İkinci fıkraya aykırı davrananlar hakkında Türk Ceza Kanununun 136 ncı maddesi hükümleri uygulanır.
 
Madde 20 - Kurumca istenilen bilgi/belgeler ile istatistik tablolarının yapılan tebliğe rağmen bildirilen süre içinde gönderilmemesi veya geciktirilmesi halinde  idari para cezası uygulanır.


Kısa Çalışma Ödeneği Başvuru aşamalarını gösteren Görsel aşağıdadır.

Fotoğraflar