Kayıt Silme (Vefat, Fesh, YMM)

Kayıt Silme (Vefat, Fesh, YMM)

Vefat Halinde Kayıt Silme İşlemleri

• Dilekçe.(Varisleri tarafından yazılacaktır.)

• Ruhsat ve kimlik aslı

• Kaşe (varsa)

• Vergi dairesi kapanış tutanağı

YMM Olduğundan Dolayı Kayıt Silme İşlemleri

• Dilekçe. (Meslek mensubunun YMM olduğundan dolayı üye kaydının silinmesine ilişkin talebi

• YMM Ruhsat fotokopisi

Fesih den Dolayı Kayıt Silme İşlemleri

• Dilekçe. (Meslek mensubunun üye kaydının silinmesine ilişkin talebi)

• Ruhsat ve kimlik aslı

• Kaşe (varsa)