Aidatlar Nasıl Ödenir?

Aidatlar Nasıl Ödenir?

ODA KAYIT (Giriş Ücreti)

2020 Yılı Oda Kayıt Giriş Ücreti 1.500.00- (Binbeşyüz) TL'dir.


MAKTU AİDAT
Her yıl Ocak ay'ı sonuna kadar ödenir.
(Muhasebe bürosu olsun veya olmasın tüm üyeler, maktu aidat ödemekle yükümlüdürler.)

Oda Maktu Aidatı 690 TL'dir.
• Serbest Çalışan Meslek Mensupları için 2020 Yılı maktu aidatı 900.00 TL,
• Bağımlı Çalışan (Muhasebe, Finans, Denetim vb. departmanı) Meslek Mensupları için 2020 Yılı maktu aidatı 900.00 TL,
• Bağımlı Çalışan (Muhasebe dışı bir alan veya Kamu Sektörü) Meslek Mensupları için 2020 Yılı maktu aidatı 450.00 TL,
• Hiç Çalışmayan Meslek Mensupları için 2020 Yılı maktu aidatı 450.00 TL.
• Oda Veznesine
• Kredi kartı otomatik ödeme talimatı vererek.
• Bankadan ödeyebilirsiniz.

BANKALAR VE HESAP NUMARALARI

• İş Bankası Toptancılar  Şubesi IBAN TR20 0006 4000  0015 7050 0149 37 (5705- 014937) no’lu hesaba.
İş Bankası ile yapılan anlaşma gereği, Üyelerimiz, İş bankasının tüm şubelerinden aidat ödemelerini yapabileceklerdir.
• İş Bankası Şubesinde bulunan vadesiz TL hesabınıza otomatik ödeme talimatı vererek.

AİDATLARINIZI;

• Web sitemizden (E-Birlik bölümünden) yapabilirsiniz.

 

 

Ekli Dosyalar