2021 Yılı Gelirlerinin Beyanı ve Özellik Arz Eden Konular

2021 Yılı Gelirlerinin Beyanı ve Özellik Arz Eden Konular

2021 Yılı Gelirlerinin Beyanı ve Özellik Arz Eden Konular

Gelirlerin Unsurları

İstisnalar, Muafiyetler ve İndirimler

Toplama Yapılmayan Haller

Zararların ve Kesinti Yolu ile Ödenen Vergilerin Mahsubu

Gelir Vergisi Kanunundaki Son Değişiklikler

Ekli Dosyalar

Fotoğraflar